Valpar väntas till slutet av januari  2020  efter Pinnsveins Gry av Zaerskild /Elsa och  Pinnsveins Ice av Anubis/Nisse

Uppfödning av svart Schnauzer sedan 2009